12 CommentsHuong dan cai dat phan mem ETABS v17.0.1:
Link tai phan mem:
1. Cai dat Etabs 17 nhu binh thuong, chan No khi hoi key.
2.Copy file ETABS.exe trong thu muc dã cài dat o buoc 1(C:Program FilesComputers and StructuresETABS 17) ra 1 folder khác.
3. Tìm trong thu muc da cai dat Etabs 17 file có tên CSiNativeImageGen.exe và chay voi quyen Admin,
sau dó an F4 2 lan và nhan Esc de thoát sau khi hoàn tat.
4. Copy file Etabs.exe tu thu muc crack vào thu muc bo cài cua Etabs 17,
sau dó l?i ch?y file CSiNativeImageGen.exe, ch?y v?i quy?n Admin ?n F3 2 l?n và nh?n Esc d? thoát sau khi hoàn t?t.
5. Copy file ETABS.exe tai buoc 2 vào lai thu muc duoc cài dat.

Nguồn: https://livroseversos.com/

Xem thêm bài viết khác: https://livroseversos.com/tong-hop/

Author

meeylandofficial@gmail.com

12 thoughts on “Cài đặt phần mềm tính toán Etabs 2017 chuẩn nhất

  1. sao máy của e cài tới đoạn 3:31 là nó ko chạy nữa v a ơi…a có biết vì sao ko ạ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *